06-10 36 87 48 / 050-750 25 47 joseboksebeld@gmail.com

privacy en cookies

Welke gegevens heb ik nodig en waarvoor worden deze gebruikt. 

  • naam, adres, woonplaats
  • geboortedatum
  • BSN

Deze gegevens heeft ik nodig voor de nota aan de zorgverzekering.

Eventueel een e-mailadres uitsluitend voor communicatie tussen cliënt en behandelaar.
De computer waarin deze gegevens zijn opgeslagen kan alleen geopend worden met code, alleen in bezit van de behandelaar.

De intake met vragen omtrent gezondheid en persoonlijke geschiedenis heb ik nodig om de klacht te kunnen behandelen. 
De rapportage wordt deels schriftelijk, deels digitaal vastgelegd. De schriftelijke rapportage wordt bewaard in een ordner in een afgesloten kast.
De digitale rapportage wordt bewaard op een beveiligde USB-stick. De stick wordt ook bewaard in een afgesloten kast. Wanneer er met derden gecommuniceerd wordt, gebeurt dit alleen na toestemming van cliënt of diens gemachtigde.

De cliënt heeft recht op: 

  • inzage
  • correctie en verwijdering
  • dataportabiliteit (dit is recht op inzage en mogelijkheid om door te sturen)