050-750 25 47 joseboksebeld@gmail.com

Klachtenreglement

Wet Kwaliteit Klachten geschillen zorg oftewel: WKKgz

Als zorgverlener ben ik aangesloten bij de Stichting Zorggeschil: een landelijk erkende geschilleninstantie.

De procedure verloopt als volgt:

1. Bespreek uw klacht met mij als zorgverlener. Indien we er niet uitkomen kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris
mevrouw G.A. Versteegh via telefoonnummer 06 – 22 10 39 66.

2. Deze externe klachtenfunctionaris komt tot een oplossing.

Zo niet:
3. In dat geval kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Deze commissie komt met een bindend oordeel. U kunt uw klacht als een geschil indienen bij de geschillencommissie Zorggeschil of telefoonnummer: 0561 – 61 87 11.

Een uitgebreide procedure heb ik schriftelijk voor u.