050-750 25 47 joseboksebeld@gmail.com

De kracht van kruiden, de kracht van uitwendige therapie

Wanneer iemand bij mij komt met klachten, kan ik op verschillende manieren kijken naar die persoon met die klacht.

Eén van de manieren is het kijken naar de opbouw- en afbraakprocessen. Andere woorden voor opbouw zijn vitaliteit en levenskracht. Het is dat deel in ons dat onze  wondjes doen genezen en ons beter maakt na ziek-zijn, dat we groeien en kinderen kunnen voortbrengen, maar ook onze creativiteit. Deze vitaliteit is verbonden met onze buik en ledematen.
Hier slapen we.

De afbraak is evenzogoed nodig, anders zouden we blijven groeien en niet tot bewustzijn komen. We moeten zowel voedsel als indrukken verteren, afbreken. Deze afbraak is verbonden met ons hoofd, zenuwen en zintuigen.
Hier zijn we wakker.

Wanneer opbouw en afbraak in evenwicht zijn, voelen we ons gezond. Ons ritmesysteem, hart en ademhaling, bemiddelt hiertussen en bevordert dit evenwicht.
Hier zijn we dromend bewust.

Opbouwende activiteiten zijn beweging, gezond voedsel, slapen, kunst. Afbrekende activiteiten zijn denken, wakker zijn, bewustzijn, zien en horen, stress. Een ritme tussen deze twee maakt gezond. Een ritme tussen waken en slapen, tussen activiteit en passiviteit, tussen denken en doen. Wanneer dit ritme teveel verstoord is, kunnen we klachten krijgen met ons hart en ademhaling. We gaan bijvoorbeeld te hoog ademen. Ook de verhouding tussen ademhaling en hartslag kan verstoord raken.

Bovenstaand is een globale indeling, want het leven en het lichaam is genuanceerder. In die nuances heb ik leren kijken.

Uitwendige therapie helpt dit evenwicht te herstellen, ondersteund de opbouw of helpt de afbraak en helpt je evenwicht te herstellen. Deze therapie bestaat uit plantensubstanties via de huid door middel van ritmische inwrijvingen, kompressen of baden.

Waar bij de mens een onevenwichtigheid tot ziekte leidt, ontstaat bij een plant een geneeskracht.

Uitwendige therapie kan juist behulpzaam zijn wanneer er een tekort is aan deze opbouwkrachten, zoals bij anorexia, burn-out, slaapproblemen, kinderen die slecht groeien of te vaak ziek zijn, vermoeidheid, herstel na ziekte zoals COVID, langdurig trajecten bij behandeling van kanker. Bloedwaarden kunnen verbeteren, hartcoherentie komt in evenwicht, toename welbevinden.

Je voelt je weer mens tussen hemel en aarde.

Fit blijven tijdens de coronacrisis

Dit is een voorbeeld bericht. Hoe zorg ik er zelf voor dat ik zo gezond mogelijk leef zodat het coronavirus zo min mogelijk vat op me heeft.